Members of NIMA Kurukshetra:


Photograph Name of Doctor Mobile No. Date of Birth
Dr. Chander Pal
9416802888
25.12.1964
Dr. Chandresvar Saini
9416315000
Dr. Darshan Singla
9255279440
01.06.1955
Dr. Devendra Khurana
9416337325
07.11.1965
Dr. Dinesh Chander
9416266553
28.09.1961
Dr. Girish Grover
9812011678
24.12.1961
Dr. Inder Pal
9813500077
Dr. Inderjeet Singh
8950499979
Dr. Jitender Gill
9416339593
Dr. K.K. Aggarwal
9416411067
Dr. Krishan Bansal
9896691306
02.10.1959
Dr. Krishan Kumar
9034012757
07.07.1973
Dr. Kumud Bandhu
9896893754
Dr. Madan Khanna
9416220789
05.02.1963
Dr. Mahavir Sharma
9813294694
14.07.1966
Dr. Mahavir Kaushik
9468313505
12.08.1969
Dr. Mahinder Gupta
9812328382
Dr. Manish Goel
9416097314
Dr. Manpreet
9255174440

    

back       next